Takmičenja


  Murray river - Mathoura - 20. i 21.Mart 2021.

  I mesto - Branislav Vukomanović, ulovio Murray cod-a 58cm - Osvojio pehar i $300
  II mesto - Miloje Marković, ulovio Murray cod-a 54cm - Osvojio pehar i $200
  III mesto - Ilija Dotlić, ulovio Murray cod-a 53cm - Osvojio pehar i $100

Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.


  Murray river - Mathoura - 14. i 15.Decembar 2019.

  I mesto - Branislav Vukomanović, ulovio Murray cod-a 58cm 2.4kg - Osvojio pehar i $300
  II mesto - Milan Čanađan, ulovio Murray cod-a 53cm 1.6kg - Osvojio pehar i $200
  III mesto - Milan Basarić, ulovio Murray cod-a 52cm 1.7kg - Osvojio pehar i $100

Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.


  Murray river - Mathoura - 08. i 09.Jun 2019.

  I mesto - Branislav Vukomanović, ulovio Murray cod-a 90cm 11kg - Osvojio pehar i $300
  II mesto - Miša Atlagić, ulovio Murray cod-a 50cm 1.9kg - Osvojio pehar i $200
  III mesto - Verica Marković, ulovila Murray cod-a 50cm 1.8kg - Osvojila pehar i $100

Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.  


  Jezero Cairn Curran - 11.Novembar 2018.

  I mesto - Petar Plavšić, ulovio šarana 0.72kg - Osvojio pehar i $300
  II mesto - Dragan Milović, ulovio šarana 0.58kg - Osvojio pehar i $200
  III mesto - Đorđe Ivičić, ulovio šarana 0.52kg - Osvojio pehar i $100

  Nagrada "Mladi ribolovac" - Pehar i $50 osvojio je Xender Nessis, unuk Ljube Stojanovića,
  koji je ulovio preko 15 redfin-a, a koji je takođe bio i učesnik sa najviše ulovljenih riba.

Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.

  Predhodna takmičenja

Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.
Serbian Fishing Association Inc.   Serbian Fishing Association Inc.